Van sparen kan je pas echt genieten met een Tulikivi speksteenkachel

Van sparen kan je pas echt genieten met een Tulikivi speksteenkachel

Warmte sparen

Warmte-accumulatie is het toppunt van verwarmingstechniek en het is dan ook niet verwonderlijk dat deze traditie het sterkst is in de echt koude landen zoals Finland, waar het ’s winters tot meer dan –40 °C vriest. Met een Tulikivi speksteenkachel is warmte-accumulatie ook in landen met een gematigder en meer wisselend klimaat de beste optie. Ze straalt al na een half uurtje branden volop warmte uit. Speksteen geleidt de warmte immers veel sneller dan vuurvaste steen en de dubbele buitenwand van een Tulikivi heeft een totale dikte van slechts 9 cm (6+3 cm). Daarenboven worden de dwars gezaagde buitenstenen steeds zo geplaatst dat de looprichting van de nerven overeenkomt met de richting van de gewenste warmtegeleiding.

Tijd sparen

Het houtvuur hoeft slechts gemiddeld 2 uur te branden voor 24 uur warmte en u kiest wanneer u dat het best past. De meeste mensen stoken ’s avonds, wanneer ze ook alle tijd hebben om van het vlammenspel te genieten. De warmteafgifte hoeft niet te worden bijgeregeld omdat de muren van de woning als opslagbuffer optreden, zodat de kamertemperatuur vanzelf vrij stabiel blijft.

Het vuur aanmaken in een Tulikivi is kinderspel, doordat de overblijvende warmte in de speksteen meteen zorgt voor een sterke natuurlijke trek. Na het aanmaken hoeft uw Tulikivi slechts gemiddeld 2 maal te worden bijgevuld. 5 minuten per dag voor uw Tulikivi “werken” is al veel.

Brandstof sparen

Het verbrandingsrendement van een Tulikivi bedraagt 90 tot 95 %. Dat betekent dat u 9 maal minder hout verbruikt dan in een open haard en tot 50 % minder dan in een houtkachel of inbouwhaard.

De stookkost met een Tulikivi bedraagt ongeveer 2 eurocent (8 BEF) per kWh, berekenend tegen een vrij hoge marktprijs van 8 eurocent per kg voor goed brandhout, voorgezaagd bij u thuis afgeleverd. U kunt het zeker goedkoper krijgen en een Tulikivi is ook zeer geschikt voor het verbranden van hout van mindere kwaliteit, zoals den, populier, palettenhout,enz... Maar zelfs tegen 2 cent per kWh spaart u jaarlijks nog steeds tot de helft van uw verwarmingskosten uit, ook bijvoorbeeld in vergelijking met centrale verwarming op aardgas. Uw Tulikivi brengt u dan ook gegarandeerd elk jaar meer euro’s op dan een spaarboekje en doet dat ook steeds beter naarmate de euro aan waarde zal verliezen door de normale stijging van de prijzen.

We houden hier nog geen rekening met het feit dat uw Tulikivi de stralingswarmte horizontaal uitstraalt, zodat er veel minder warmteverlies is dichtbij het plafond. Daarom wordt de verwarmingscapaciteit van een Tulikivi steeds uitgedrukt in vierkante meter en niet in kubieke meter en kunt u met veel minder kW warmte veel beter verwarmen. Stralingswarmte verdwijnt ook niet langs allerhande kieren zoals warme lucht dat doet.

Gezondheid sparen

Wanneer in de winter de gezonde zonnewarmte ontbreekt, haalt u die met Tulikivi-stralingswarmte in huis. Deze infrarode warmte biedt een beter bloeddoorstroming en een stabielere bloeddruk, een betere stofwisseling en een sterker beendergestel, meer energie en extra bescherming tegen infectieziekten. Niet voor niets schrijven dokters ’s winters vaak aan ouderen en kinderen een behandeling met een infrarode lamp voor.

In tegenstelling tot luchtverwarming zijn bij Tulikivi de lucht- en stofbewegingen minimaal, is er geen stofschroei, worden huismijt en schimmel afgeremd en blijft de luchtvochtigheid stabiel in huis. Daardoor brengt een Tulikivi elkeen en ook astmalijders verademing.

Milieu sparen

Hout is ongetwijfeld de ecologische brandstof bij uitstek, gezien de verbranding ervan niet bijdraagt tot het broeikaseffect. Dat kan van aardgas niet worden gezegd. Vele houtkachels kenmerken zich evenwel door een zeer onvolledige en verspillende verbranding, die de lucht vervuilen met roetdeeltjes, schadelijke koolwaterstoffen, koolmonoxide (CO), enz...

In een Tulikivi wordt hout verbrand onder extra druk, bij temperaturen die tot 1000 °C kunnen oplopen en met een optimale, niet geremde zuurstoftoevoer. Met de aldus bijna volledige verbranding hoeft een milieubewuste consument niet langer voor aardgas te kiezen. Het rendement bij een Tulikivi overtreft dat van een HR-ketel en het CO-gehalte in de rookgassen bedraagt minder dan 0,1 %. En met deze zuinige kachel is er zeker bos genoeg, als we er maar goed zorg voor dragen.

Voor wie het milieu een bijzonder warm hart toedraagt zijn er ook de modellen met de nieuwe verbrandingskamer van Tulikivi. Deze wervelverbrandingskamer staat voor ecologische topkwaliteit en levert vooral een lagere uitstoot aan NOx op, belangrijk inzake de zure regen. Ze maakt ook een directe luchtaanvoer van buitenaf mogelijk, zodat een Tulikivi ook geschikt is voor toepassing in laagenergiewoningen.

De toekomst sparen

Een belegging in een Tulikivi betekent dat uw geld meer opbrengt dan op een spaarboekje. Het is een belegging zonder risico want ons land zal altijd hout kunnen produceren. De aanvoer van fossiele brandstoffen zoals stookolie en aardgas wordt daarentegen steeds onzekerder, met steeds meer conflicten in het beperkte aantal gebieden waar ze voorkomen en de steeds krimpende voorraden. Geen enkele brandstofprijs zal in de toekomst zo stabiel blijven als deze van hout. Met Tulikivi kunt u bovendien hout stoken met een maximum aan praktisch comfort.

Vergeet niet uw Tulikivi in uw testament op te nemen, want hij betekent een belangrijke aanvulling op de waarde van uw woning en zal ze waarschijnlijk zelfs overleven. Tulikivi biedt een volledige garantie van 5 jaar en in die tijd kunnen alle eventuele fouten in het gesteente of de opbouw worden opgespoord. Daarna kan uw Tulikivi bij normaal gebruik zowat eeuwig meegaan. De dwarsgezaagde stenen rondom de vuurhaard zijn minimum 9 cm dik.

en genieten ...

Geen bank kan u zoveel genot bij het sparen beloven als een Tulikivi. Veruit de belangrijkste reden waarom mensen van hun Tulikivi houden is de behaaglijke stralingswarmte waarvan ze dag na dag moeiteloos blijven genieten. De speksteenwarmte levert netto warmte aan het lichaam en dat voelt nu precies zo lekker. De horizontale warmtestraling voorkomt dat u moet kiezen tussen te koude voeten of een te warm hoofd. Speksteenwarmte onderscheidt zich daarenboven van de stralingswarmte van metaal doordat ze goed te verdragen is dichtbij de kachel en gelijkmatig tot ver in de ruimte reikt.

Het houtvuur als oudste Tv-programma bekoort jong en oud en bij Tulikivi valt er zoveel beter van te genieten. Mede omdat de temperatuur binnenin een Tulikivi zo hoog oploopt, blijft het met lucht gespoelde glasraam steeds schoon. De fijnproevers kunnen kiezen voor een panoramische deur of een echte doorkijk.

Van sparen moet je genieten... en dat kunt u met uw Tulikivi warmtebank als geen ander.

ENKELE
MODELLEN :

Ontdek de speksteenkachel op een Tulikivi-Avond in uw streek

De verwarming van de 21e eeuw kiest hout als brandstof

Geen mens zonder stralingswarmte
België nu het tweede grootste exportland voor Tulikivi speksteenkachels Wat is een massieve speksteenkachel ?
Duurzaam bouwen met een Tulikivi speksteenkachel : Word Document De cosmetische warmte van speksteenkachels

 

 

 

Overzicht van alle paginas van deze site Houtkachels - Open Haard - Speksteenkachels - Tegelkachels - Allesbranders - Gaskachels - Haardkachels - Open Haarden - Speksteen - Stéatite - Poêles - Danskan - Tulikivi
Tulikivi speksteenkachels - Tulikivi speksteenkachels - Dan Skan houtkachels - Alpina gaskachels - Altech kachels in speksteen - Houtkachel - Gaskachel
Mondex saunakachels - Big Green Egg barbecue - Logmatic houtklover - Open haarden Ecostone electrische verwarming - Allesbranders - Kachel - Haard - Open haard - Schouw
- Haarden - Tegelkachel - Schouwen - Tegelkachels - Radiator - Openhaarden - Openhaard - Saunakachel - Allesbrander - Speksteenkachel - Pelletkachel - Pelletkachels - Houtpellets

Nederland : speksteenkachels - houtkachels - open haarden - pelletkachels - fornuizen hout - gaskachels - CV-houtkachels - houtoven - houtklover

France : poêles de masse - poêles en stéatite - poêles en pierre ollaire - poêles à bois - poêles scandinaves - poêles au gaz - big green egg barbecue - chauffage électrique - fendeur de bûches

TULIKIVI IMPORTEUR BELGIË :
Dutry & Co N.V., Jagershoek 10, 8750 Vichte - Belgie.
Tel 056/77.60.90 - www.dutry.be
Vind uw lokale verdeler met onze dealerzoekmachine voor alle merken Beurzen, infodagen en info-avonden over haarden en kachels Tulikivi massieve speksteenkachels Danskan houtkachels Totem open haarden inbouwhaarden Altech kachels Panyol houtoven voor brood, pizza, etc... Alpina gaskachels Big Green Egg barbecue Ecostone radiators voor electrische verwarming Mondex saunakachels Logmatic houtklovers Calimax pelletkachel Lohberger fornuis op hout en pellets Beurzen, infodagen en info-avonden over haarden en kachels Gratis brochures van al onze merken haarden en kachels Contacteer importeur Dutry & Co Foto-albums Online videoclips over kachels en haarden Voordelige financieringsvoorwaarden